Skip to content
Odborný partner | český standard

Instalace nádrže na dešťovou vodukraj vysočina

Získejte nezávaznou nabídku montáže do 24 hodin

Ladislav Hink

Odborný partner | kraj Vysočina

V okolí Slánska se z geologického hlediska nachází především jílovité půdy. V nových zástavbách v okolí především navážka (do cca 50-100 cm). Dost zastoupená je tu též hnědozem a kambizem Vzhledem k profilu terénu a absenci velkých vodních toků se zde spodní vody vyskytují zcela zřídka. Zemní práce v okolí probíhají hladce a bezproblémově.